Watch Medier

Abonnementsvilkår | Watch Medier

pr. 23.05.2018

 

Personlig side

Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Watch Medier forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

 

Pris

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste. Abonnementet kan være solgt ifm. en kampagne, og vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. Watch Medier forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore produkter. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.

 

Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.

 

Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet opsiges ved telefonisk kontakt til vores kundecenter eller pr. e-mail. Abonnementet er bindende de første 12 mdr. herefter kan abonnementet opsiges kvartalsvis førend fakturering.

 

Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Manglende digital adgang godtgøres ikke.

 

Force majeure

Watch Medier er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

 

Ansvarsbegrænsning

Watch Medier er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Watch Medier er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Watch Medier ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

 

Ophavsret

Ethvert indhold i de af Watch Medier leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Watch Medier.

 

Kontaktoplysninger

Watch Medier

Rådhuspladen 37

1785 København V

Kundecenter tlf.: 70 777 125

E-mail: watchmedier@infowatch.dk

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs