Watch Medier

Uddannelsesplan for Watch Medier

 

Watch Medier kan gøre sine praktikanter til fremragende journalister. Praktikanten får en central rolle på en lille redaktion i et hastigt voksende digitalt mediehus med omkring 100 kolleger.

Som en del af JP/Politikens Hus leverer vi uafhængig, fair og kritisk erhvervsjournalistik gennem 13 nichemedier, der udkommer som online betalingsmedier. Vi har et samarbejde med Jyllands-Posten og deler indhold med både avisen og Finans.dk.

Gennem daglig produktion af erhvervsnyheder vil praktikanten lære at udvikle egne idéer, identificere vigtige nyheder, researche og interviewe kritisk, vinkle nyheder og baggrundhistorier og at formidle til en specifik målgruppe.

Praktikanten vil lære at idéudvikle ud fra nyhedsstrømmen og tendenser, og der vil blive lagt vægt på og afsat tid til, at praktikanten kan arbejde med at udvikle et givende kildenetværk.

Praktikanten skal lære at lave erhvervsnyheder med skiftende og ofte korte deadlines. Praktikanten skal lære at arbejde med et afgrænset stofområde og udvikle en faglig viden om området.

Gennem løbende, daglig feedback fra rutinerede kolleger og redaktører sikres det, at praktikantens arbejde lever op til Watch Mediers standarder. På månedlige og mere grundige feedbackmøder sikres det, at praktikanten udvikler sig og lærer af sine fejl og succeser.

Praktikanten træner sin evne til at kigge kritisk på journalistik og modet til at udtrykke sin mening over for mere erfarne kolleger.

Praktikanten har mulighed for at under en kollegas vejledning at have arbejdsdage som jourhavende, hvor praktikanten udvikler sin evne til at prioritere og vægte historier fra kolleger, sig selv og andre medier.

Vi bakker fuldt op om målsætningerne fra praktikantfolderen Styrk(k) praktikanterne

Vi tilbyder et forløb på 12 måneder fordelt med seks måneder på to redaktioner. Det giver den fornødne tid til at komme godt ind i et stofområde, men sikrer samtidig, at praktikanten ikke sidder fast inden i sin komfortzone.

De 13 medier, som Watch Medier står bag, er FinansWatch, AgriWatch, AMWatch, CleantechWatch, MedWatch, EnergiWatch, ShippingWatch, FødevareWatch, ITWatch, EjendomsWatch, MediaWatch, PolicyWatch og AdvokatWatch. Alle praktikanter vil som udgangspunkt være seks måneder på finansredaktionen, mens de øvrige seks måneder ikke ligger fast.

Praktikantens hovedfokus vil ligesom redaktionens ligge på daglig nyhedsproduktion på de respektive watch.dk-sider. Der vil som udgangspunkt kun være én praktikant på en redaktion med tre-fem skrivende kolleger. Watch Medier har som regel 2-3 praktikanter ansat.

Hver 14. dag mødes praktikanterne med vejlederen til møde. Hvert andet af disse møder har praktikantens trivsel som sit omdrejningspunkt. Ved den anden halvdel af møderne vil praktikanten modtage feedback på udvalgte artikler, som er udgivet siden sidste feedback. Praktikantvejlederen er ansvarlig for feedbacken, men øvrige medpraktikanter er meget velkomne til også at komme med indspark.

Watch Medier afholder løbende oplæg, kurser o.l., som skal styrke medarbejderne, herunder praktikanternes, kompetencer. Det kan være med fokus på eksempelvis ideudvikling, regnskabslæsning, aktindsigt, interviewteknik osv.

Når praktikanten skifter redaktion, holdes der en grundig overlevering, hvor der bliver samlet op på udviklingen og praktikantens individuelle uddannelsesplan, ligesom der lægges en plan for den næste tid. Vi holder løbende fokus på den samlede uddannelse for praktikanterne, og vi forsøger at hjælpe praktikanten med at finde det rigtige sted for afslutningen af praktiktiden efter Watch Medier.

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs