Watch Medier
mandag 22. januar 2018

Værdier

På Watch Medier arbejder vi hver eneste dag på at levere kritisk, fair og uafhængig erhvervsjournalistik med fokus på substansen - skrevet af journalister, der ved, hvad de skriver om.

 

På redaktionen arbejder vi blandt andet med følgende retningslinjer:

 • Vi er kritiske, men fair.
 • Vi går kritisk til vores kilder, uanset hvem de er og hvor de arbejder.
 • Vi går altid efter substansen i en historie – uanset om den rydder forsiden eller ej.
 • Vi skriver i et sobert sprog og undlader insinuerende tillægsord, svulstige metaforer og rubrikker, der ikke underbygges i teksten.
 • Vi bruger ikke eksperter som sandhedsvidner og vi udfordrer dem, som vi udfordrer andre kilder.
 • Vi giver hovedpersonerne mulighed for at komme til orde og forklare deres sag.
 • Vi vurderer altid værdien og substansen af andre mediers historier, inden vi viderebringer dem.
 • Vi overholder altid de aftaler, vi har indgået med kilder.
 • Vi tager detaljerne i en historie seriøst.

 

 

 

Watch Mediers retningslinjer for gennemsyn af citater:

 • Udtaler man sig til en journalist, må man som udgangspunkt forvente at blive citeret for det, man siger, med mindre andet er aftalt. Det gælder også på Watch Medier. Journalisten kan vælge at oplyse kilden om, at samtalen er til citat, men det er ikke nødvendigt for at kunne citere fra samtalen.
 • Journalisten er forpligtet til at tage særligt hensyn til kilder, der ikke er vant til at omgås medierne og udtaler sig som privatpersoner.
 • Kilder, der udtaler sig til citat til en journalist på Watch Medier, har ikke krav på at få deres citater til gennemsyn inden publicering, men det kan aftales med journalisten forud for interviewet.
 • Journalister på Watch Medier kan vælge at sende citater til gennemsyn for faktuelle fejl og misforståelser, hvis der træffes aftale om dette. Der er i dette tilfælde ikke tale om en citatgodkendelse, da kilden jf. ovenstående må forvente at blive citeret for det, som vedkommende har sagt.
 • Redigeringsretten ligger altid hos journalisten.
 • Ved citatgennemsyn opstilles altid en deadline fra journalistens side. Hvornår deadline er, afgøres af journalisten under hensyntagen til journalistens egen deadline, artiklens aktualitet og karakter. Overholder kilden ikke den aftalte deadline, publiceres artiklen som planlagt.
 • Citatgennemsyn omfatter som udgangspunkt udelukkende citater. Ikke brødtekst, rubrik, underrubrik etc.
 • Citatgennemsyn kan være et tilbud til kilden, der er citeret. Ikke til PR-medarbejder, spindoktor, formand eller andre med interesse i artiklen.

 

Alle tvivlsspørgsmål kan rettes til ansvarshavende chefredaktør for Watch Medier, Anders Heering, ah@watchmedier.dk.