Watch Medier

Brugervilkår | Watch Medier

pr. 11.03.2022


Login

For at vi kan give dig adgang til de låste artikler på vores sites, er det nødvendigt, at du identificerer dig ved hjælp af brugernavn og password og logger ind på vores sites. Abonnementsdata på tidligere abonnementer gemmes til eventuel senere brug, men kan slettes ved henvendelse fra den pågældende abonnent. Alle oplysninger behandles fortroligt. Når du registrerer dig som bruger, er du automatisk tilmeldt vores nyhedsbreve.


Nyhedsbreve

Ved tilmelding af nyhedsbrevet accepterer du, at Watch Medier løbende sender dig mails med de seneste nyheder inden for den relevante branche. Emails kan desuden indeholde markedsføring i form af bannere, information om nye tiltag fra Watch Medier, brugerundersøgelser, andre redaktionelt relaterede produkter. Herudover accepterer du, at vi må sende dig nyhedsbreve fra watchmedier.dk.

Du kan til enhver tid afmelde alle eller udvalgte nyhedsbreve ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” i bunden af nyhedsbrevet eller ved at tilgå Min Konto.


Personlig adgang

Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Watch Medier forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Det er ikke tilladt at oprette mere end én personlig brugerkonto.


Udløb

Prøveabonnementer udløber automatisk efter den angivne periode. Abonnementet overgår ikke til et betalt abonnement, medmindre kunden giver udtryk for et ønske om dette overfor Watch Mediers salgsafdeling.


Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Manglende digital adgang godtgøres ikke.


Force majeure

Watch Medier er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.


Ansvarsbegrænsning

Watch Medier er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Watch Medier er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Watch Medier ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.


Ophavsret

Ethvert indhold i de af Watch Medier leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Watch Medier.


Kontaktoplysninger

Watch Medier A/S

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Kundecenter tlf.: 70 777 125

E-mail: administration@watchmedier.dk


Læs vores abonnementsvilkår her.

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs