Watch Medier

Brugervilkår | Watch Medier

pr. 06.06.2023


Login

For at vi kan give dig adgang til de låste artikler på vores sites, er det nødvendigt, at du identificerer dig ved hjælp af brugernavn og password og logger ind på vores sites. Abonnementsdata på tidligere abonnementer gemmes til eventuel senere brug, men kan slettes ved henvendelse fra den pågældende abonnent. Alle oplysninger behandles fortroligt. Når du registrerer dig som bruger, er du automatisk tilmeldt vores nyhedsbreve.


Nyhedsbreve

Ved tilmelding af nyhedsbreve fra medier under Watch Medier accepterer du, at Watch Medier løbende sender dig mails med de seneste nyheder inden for erhvervsliv, samfund og debat. Nyhedsbrevene kan desuden indeholde markedsføring i form af bannere, information om nye tiltag på Watch Medier, brugerundersøgelser og andre redaktionelt relaterede produkter. Herudover accepterer du, at vi må sende dig nyhedsbreve fra Watch Medier.


Du kan til enhver tid afmelde alle eller udvalgte nyhedsbreve ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrevet her” i bunden af det enkelte nyhedsbrev. 


Personlig adgang

Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Watch Medier forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Det er ikke tilladt at oprette mere end én personlig brugerkonto.


Udløb

Prøveabonnementer udløber automatisk efter den angivne periode. Abonnementet overgår ikke til et betalt abonnement, medmindre kunden giver udtryk for et ønske om dette overfor Watch Mediers salgsafdeling.


Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Manglende digital adgang godtgøres ikke.


Force majeure

Watch Medier er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.


Ansvarsbegrænsning

Watch Medier er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Watch Medier er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Watch Medier ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.


Ophavsret

Ethvert indhold i de af Watch Medier leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Watch Medier.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Watch Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.


Kopiering

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. Watch Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4. Det ophavsretligt beskyttede indhold på [webadressen] stilles som udgangspunkt alene til rådighed for visning/læsning.


Privat kopiering

Du må gerne udprinte enkelte kopier til din egen private brug. Denne adgang gælder alene fysiske personer. En virksomhed må således ikke udprinte artikler m.v., heller ikke til brug for kopiering til virksomhedens medarbejdere. Virksomheder, institutioner m.v., der har indgået aftaler med Copydan Tekst & Node, må dog kopiere i henhold til og inden for rammerne af disse aftaler. Du må også gerne tage en kopi i digital form, hvis det udelukkende sker til din egen personlige brug inden for husstanden, jf. ophavsretslovens § 12.


Kopiering inden for undervisningsvirksomhed

Al kopiering, analogt og digitalt, af indhold på dette website eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale.


Anden kopiering

Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver udtrykkelig aftale med Watch Medier. Hvis du er i tvivl om, hvad du må kopiere og hvordan, så kontakt altid Watch Medier på telefon 70 777 125 eller email redaktion@watchmedier.dk.


Link

Du må gerne henvise til forsiden af vores hjemmesider med tydelig kildeangivelse. Du er også velkommen til at henvise til en artikel ved hjælp af et dybt link, når du citerer lovligt fra artiklen. Til gengæld accepterer vi ikke gentagen og systematisk brug af dybe link direkte ind til underliggende materiale på hjemmesiden. Der må heller ikke linkes på en måde, så vores hjemmeside kommer til at se ud, som om den er en del af en anden hjemmeside, medmindre du har indgået en aftale med os. Overtrædelser kan medføre krav om vederlag, erstatning og godtgørelse. Watch Medier er ikke ansvarlig for indholdet på websites, som Watch Medier linker til.


RSS-feeds

RSS-feeds stilles til rådighed for enkeltpersoners private brug. Du er velkommen til at lade Watch Mediers RSS-feeds indgå i din egen private nyhedsoversigt på din pc, mobiltelefon eller lignende. Watch Medier accepterer derimod ikke, at RSS-feeds indgår i nyhedsoversigter, der er tilgængelige for andre, fx via internettet, eller på anden måde udnyttes kommercielt, medmindre der er indhentet særskilt tilladelse. Dette gælder, uanset om tjenesten stilles til rådighed gratis eller mod betaling. RSS-feeds må således heller ikke udnyttes på virksomheders hjemmesider, intranet, extranet, eller andet.


Deling af artikler

Artikler kan deles af enkeltpersoner i ikke-kommercielt øjemed. Deling skal ske ved link til artiklen, ikke kopiering af selve artikelteksten. Deling er ikke tilladt på vegne af virksomheder, foreninger eller andre juridiske personer. Det betyder, at du som privatperson er velkommen til at dele Watch Mediers artikler med dine kontakter på sociale medier. Du må dog ikke etablere nyhedsoversigter, der er tilgængelige for andre, uanset om der er tale om en åben eller lukket profil.


Kontaktoplysninger

Watch Medier A/S

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Kundecenter tlf.: 70 777 125

E-mail: support@infowatch.dk


Læs vores abonnementsvilkår her.

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs