Watch Medier

Erhvervsorganisationer: Grøn skattereform er centralt skridt i klimakampen

Hvis erhvervslivet for alvor skal bidrage til Danmarks store klimaambitioner, kræver det handling, lyder opråbet fra landets største erhvervsorganisationer. Næste skridt vil være en reform, der mindsker usikkerheden for danske virksomheder, siger Brian Mikkelsen.

Danske virksomheder mangler afklaring, hvis de skal spille en mere aktiv rolle i den danske klimakamp, lyder opråbet fra Brian Mikkelsen og Dansk Erhverv. (Fra venstre: Jakob Brandt, Lars Sandahl Sørense og Brian Mikkelsen) | Foto: PR | Collage: Peter Thomsen

Hvis erhvervslivet skal have mulighed for at sætte alvorligt blus under de danske klimaambtioner, kræver det handling – og snart.

Sådan lyder meldingen fra brancheorganisationer på tværs af dansk erhvervsliv, som peger på, at et af de centrale næste skridt i klimakampen skal være implementeringen af en grøn skattereform.

Reformen blev allerede foreslået i fjor, hvor Dansk Erhverv bl.a. foreslog indførelsen af grønne afgifter fra 2024, men til gengæld krævede indrømmelser på bl.a. selskabsskatten.

I dag – præcis et år efter vedtagelsen af regeringens storstilede klimalov – er området dog ifølge adm. direktør i Dansk Erhverv og tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen stadig mærket af uklarheder.

"Den største usikkerhed for virksomhederne i klimakampen lige nu er helt klart den manglende afklaring på den grønne skattereform, fordi virksomhederne jo ikke aner, om det er grøn strøm, gas eller olie fra Rusland og Mellemøsten, der skal investeres i," siger Brian Mikkelsen og tilføjer:

"Det betyder, at mange virksomheder, der har den lange investeringshorisont på, har svært ved at navigere og få investeret, så de får del i det opsving, som det nuværende klimafokus kommer til at få," siger han.

Større regning på vej mod erhvervslivet

Meldingen kommer et år efter, at regeringen vedtog en historisk klimalov, som på blot et årti skulle reducere de danske udledninger med 70 pct. Loven var samtidig starten på et kapløb med tiden, da målsætningen med al sandsynlighed vil kræve omkalfatringer på tværs af både samfunds- og erhvervslivet.

Regningen vokser dog for hvert år, der går. En pointe, som ikke mindst er gået igen hos vismand og professor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi under Københavns Universitet Lars Gårn Hansen.

"Grundlæggende er det bedste, man kan gøre, at reducere usikkerheden om klimapolitikken. Lige nu er den stor, og jo længere tid der går, desto dyrere bliver det for de danske virksomheder," vurderede professoren i et interview med Watch Medier.

EXPLAINER Hvad er er Klimalovens faldgruber – og hvor langt er vi?

Hos Dansk Erhverv genkender Brian Mikkelsen problemstillingen, der også skaber bekymring blandt medlemmerne.

"Jo længere tid der går, jo dyrere bliver det, og jo hurtigere kan vi blive risikere at blive overhalet af andre," siger han.

Et branchebredt opråb

Brian Mikkelsen er ikke ene om at pege på afgifterne som den næste stopklods i den grønne omstilling. I Industriens Hus møder vurderingen opbakning hos landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, hvor adm. direktør Lars Sandahl Sørensen også peger på netop afgiftsspørgsmålet som en central del af vejen til de danske klimaambitioner.

"Jeg er enig i, at skattereformen er et af flere skridt," siger Lars Sandahl Sørensen, som dog lægger vægt på, at reformen vil være en af flere løsningselementer.

"Dette bliver et spørgsmål om mange bække små. Men en grøn omlægning af vores skatte- og afgiftssystem, som er klog og rimelig, er absolut et af de væsentlige parametre," siger Lars Sandahl Sørensen.

Hvis vi skal have en omstilling, som er bæredygtig økonomisk, skal vi få brugt skattesystemet til at give incitamenter.

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark

Samme takter går igen hos brancheorganisationen for små- og mellemstore virksomheder, SMVdanmark. Her peger adm. direktør Jakob Brandt på, at klimakampen er nået et stadie, hvor der skal mindre fokus på politiske puljer og i stedet gang i selvransagelsen på skatter, afdrag og afgifter.

"Hvis vi skal have en omstilling, som er bæredygtig økonomisk, skal vi få brugt skattesystemet til at give incitamenter til at sikre den form for udvikling. Vi skal have et system, hvor man får understøttet virksomheder i at lave investeringer, som både er driftsrentable og giver de rigtige, individuelle løsninger," siger han og uddyber:

"Hvis regeringen eksempelvis i stedet sætter 500 mio. kr. af til en pulje til virksomhedsrådgivning i grøn omstilling, ender det med, at virksomheder aldrig hører om den – og hvis de endelig gør, ender 80 pct. af det med at blive djøffere i konsulenthuse, der tøffer rundt og roder med papir."

Mindre virksomheder risikerer at blive hægtet af klimakampen 

Tempo, tempo, tempo

Når Dansk Erhverv peger på en grøn skattereform som næste skridt i klimakampen, er det, fordi det er et af de bredeste redskaber i værktøjskassen.

"Den grønne skattereform er den mulighed, som rammer bedst. Der er både pisk og gulerod i en grøn skattereform, og vi ved, at begge dele virker," siger Brian Mikkelsen og henviser særligt til mulighederne inden for CO2-afgifter og et forslag om en nedsættelse af den eksisterende selskabsskat.

Uanset hvad, skal der snart handles, hvis ikke dansk erhvervsliv skal risikere at sakke agterud, når det gælder om at komme med på et potentielt klimaopsving. For godt nok er der netop nu en politisk ambition om at gå i kødet på klimaforandringer – det er Danmark imidlertid ikke ene om, advarer han.

Hvis man får nogle klare linjer og får lavet en grøn skattereform, (...) ville virksomhederne kunne spille langt mere konstruktivt med

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

"Man skal ikke være naiv og tro, at det bare er Danmark, som har set klimalyset," konstater Brian Mikkelsen og henviser til, at det er en fejl at undervurdere klima-fokusset i resten af verden.

"Når jeg snakker med kolleger i andre lande, har alle lige nu fokus på at komme videre fra corona. Der er dog tre ting, som alle uden undtagelse taler om: Klima og digitalisering – og mulighederne de giver."

Du peger på de lange investeringshorisonter som en del af begrundelsen for at sætte skub i en reform, men er det overhovedet sandsynligt, at man kan omstille erhvervslivet til rent faktisk at spille en betydelig rolle i det overordnede mål om en 70 pct.-reduktion på så få år?

"Nu er det vanskeligt," medgiver Brian Mikkelsen, men fortsætter:

"Hvis man får nogle klare linjer og får lavet en grøn skattereform, som skaber incitament for investeringer, ville virksomhederne kunne spille langt mere konstruktivt med."

Erhvervslivet kræver fælles sprog i klimakampen 

Dansk Erhverv-direktøren henviser selv til brancheorganisationens eget forslag om at sætte selskabsskatten ned og øge de danske CO2-afgifter. Kommer den cocktail i spil, vil det samtidig kunne få sat Danmark klart i front på en kommende bølge, lyder kalkulen.

"Hvis man ville, kunne klimaambitionerne skabe et nyt væksteventyr i Danmark, mens vi samtidig kunne være med til at løse nogle af de kæmpe klimaudfordringer, der er i verden," siger Brian Mikkelsen.

Danske virksomheder kæmper med at gennemskue centralt klimatal 

Usikkerhed om klimaregnskaber giver hovedpine i dansk erhvervsliv – kan forhale grøn omstilling 

Dansk Industri frygter missede klimamål på grund af politisk nølen 

Mere fra Watch Medier

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs