Watch Medier

Medie: Ny aftale vil fortsat binde banker tæt til Totalkredit

Udkast til ny Totalkredit-aftale om formidling af realkreditlån begrænser, hvem bankerne vil kunne gå aftaler med og vil sænke deres provisionsbetaling en smule. (Rettet)

Totalkredit har de seneste år øget sin markedsandel på realkreditlån og sidder i dag på over halvdelen af markedet for udlån til privatkunder. | Foto: Stine Bidstrup

(Rettet 15. marts. Watch Medier har efter at have set tilsagnsaftalen opdateret den oprindelige artikel fra 3. februar, så det ikke længere fremgår, at det er ekstremt dyrt for banker at formidle realkreditlån fra en anden leverandør)

En mulig ny Totalkredit-aftale vil åbne for, at banker i Totalkredit-samarbejdet også sideløbende kan sælge realkreditlån fra en anden leverandør, men der er begrænsninger på, hvilke selskaber man kan indgå aftaler med, og bankernes fremtidige provision vil falde.

Det skriver Insidebusiness, der torsdag kunne torsdag afsløre, at et udkast til en ny Totalkredit-aftale er sendt i høring hos en række finansielle spillere i markedet.

Bankerne i Totalkredit vil i fremtiden kunne indgå en aftale om at sælge realkreditlån parallelt med Nykredit, men det må kun være til selskaber, der har en markedsandel på maks 6 pct. af realkreditmarkedet, hvilket udelukker Jyske Realkredit, Realkredit Danmark og Nordea Kredit, mens 

Derudover er der ifølge Insidebusiness et krav om, at kreditkvaliteten på nyudlån til Totalkredit skal være lige så god som på de lån, en bank eventuelt vil formidle fra en anden leverandør. Det skal imødekomme, at det ikke bare er de bedste kunder, som bliver sendt til en anden leverandør. 

Ifølge Insidebusiness lægges der op til, at banker i Totalkredit-samarbejdet, der starter parallel distribution af realkreditlån via en anden leverandør, vil skulle betale op mod 0,25 basispoint af deres provision på fremtidigt formidlede Totalkredit-lån. I dag mister de al indtjening på allerede formidling udlån, hvis de indgår samarbejde med en anden leverandør.

Det skal i ses i lyset af, at bankerne i den nuværende aftale modtager omkring halvdelen af den bidragssats, som kunderne betaler på deres realkreditlån. Betalingen til Totalkredit-banken udgør i dag omtrent 40 basispoint af udlånet, fremgår det af tilsagnsaftalen, som FinansWatch har set. 

Det er også vurderingen fra flere kilder i branchen, som FinansWatch har talt med, at det beskrevede udkast til en ny Totalkredit-aftale ikke ændrer noget ift. at overveje at tage en anden leverandør af realkreditlån ind. 

Det lyder på den anden side også en vis bekymring for overhovedet at ændre på Totalkredit-aftalen, fordi der er en frygt for, at det kan rokke ved hele fundamentet i den danske realkreditmodel - at man betaler den samme bidragssats, uanset om man bor i et palæ i Hellerup eller på en slidt landejendom ved Løgumkloster. 

Det er også den bekymring, der florerer internt i Nykredit-familien - at en konkurrerende realkreditspiller vil begynde at skrue på prissætningen og for eksempel tilbyde lavere priser til de bedste kunder. 

FinansWatch har spurgt Nykredit til et interview om udkastet til en ny Totalkredit-aftale, men koncernen har sendt en skriftlig kommentar, som er enslydende med svaret til Insidebusiness, hvor man lægger på, at prisen på realkreditlån skal være den samme i hele Danmark.

”Det vigtigste for os er, at vi bevarer den solidaritet og gennemsigtighed, der er i modellen, som bl.a. understøtter, at prisen for et realkreditlån er den samme, uanset om din bolig ligger nord for København eller nord for Limfjorden. Det er en vigtig forudsætning for udvikling og udlån i hele landet.”

”Vores samarbejdsmodel i Totalkredit er med til at sikre et dansk realkreditsystem, som både er gennemsigtigt og solidarisk, så alle boligejere uanset indkomst, privatøkonomi, engagementstørrelse og geografisk placering betaler samme pris for samme produkt,” skriver Nykredits presseafdeling.

Jyske Bank har klaget

Der har de seneste år været fokus på vilkårene i Totalkredit-aftalen, og Jyske Bank klagede for halvandet år siden til konkurrencemyndighederne over Totalkredit-aftalen.

Jyske Bank mener, at aftalen er konkurrencehæmmende, fordi bankerne mister alle indtægterne ved at begynde at sælge realkreditlån fra en anden leverandør, og da indtægterne udgør en væsentligt dele af partnerbankernes indtjening, vil det være alt for bekosteligt for dem.

Inden klagen blev sendt, havde Jyske Bank forsøgt at indgå en aftale med en af bankerne i Totalkredit-samarbejdet om at formidle lån fra Jyske Realkredit, men det var strandet på, at det ville være for dyrt for den pågældende bank at indgå et samarbejde. 

Nykredit fremhæver i sit svar, at aftalen blev lavet for 19 år siden, og at den dengang blev godkendt af konkurrencemyndighederne 

”Vores tilgang har hele tiden været, at vi selvfølgelig bidrager, hvis der er dele af aftalen, som der over tid, er behov for at justere,” skriver Nykredits presseafdeling.

Jyske Bank har ikke ønsket at kommentere udkastet til en ny Totalkredit-aftale. 

Mere fra Watch Medier

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs