Watch Medier

Energinet-direktør får europæisk toppost

Brugen af el- og gasnet skal integreres for at nå EU's klimamål, fastslår Torben Brabo, der overtager posten som formand i europæisk brancheorganisation for gasinfrastruktur.

Foto: European Energy Forum

Den 3. november blev et valg afgjort uden stor tumult. Generalforsamlingen i den europæiske organisation Gas Infrastructure Europe (GIE) har således valgt Energinets adm. direktør for gastransmissionen, Torben Brabo, som ny formand. Formandskabet gælder foreløbigt de kommende to år.

Det meddeler GIE.

"Jeg er beæret over at blive tiltroet at overtage lederskabet i Gas Infrastructure Europe på et tidspunkt, hvor "business as usual" ikke er en mulighed," siger Torben Brabo.

"Den europæiske gasinfrastruktur-industri skal spille en central rolle i at adressere to store udfordringer, vi står over for: den økonomiske krise forårsaget af covid 19-sundhedskrisen, og en retfærdig overgang til et decarboniseret, integreret energisystem."

Torben Brabo tiltræder på et tidspunkt, hvor gassens rolle er øjeblikkeligt udfordret på flere fronter. Kombinationen af coronapandemien, varme temperaturer og langt mere vind end normalt pressede i årets første halvår forbruget ned med 7 pct. fra året før. Omvendt kan det være med til på mellemlang sigt at sende mere gas i nettet, da de lave gaspriser er med til at presse kul ud af drift til fordel for gaskraftværker.

Den europæiske gasinfrastruktur bliver dog også af andre årsager stadig mere central. For om end mindre udledende en kul er naturgas ikke just foreneligt med de europæiske mål om CO2-neutralitet i 2050.

For Danmarks vedkommende har løsningen på det problem i høj grad været at indfase mere biogas. Ifølge Energistyrelsens fremskrivninger ventes biogas i år at udgøre 15 pct. af det samlede gasforbrug voksende til en tredjedel i 2040. Men med tiden er skal klimaudfordringen i Europas gasrør løses med brint, fastslår den nye formand.

"For at EU kan opnå klimaneutralitet i midten af århundredet, vil et integreret brug af elnettet og gasinfrastrukturen være nødvendig. Til dette vil en vifte af teknoloiger samt vedvarende og kulstoffattige gasser – inklusiv brint – blive anvendt på forskellige stadier. Med vores aktiver, rørledninger, lagre og LNG-terminaler er vi på vej mod at brolægge en europæisk brint-rygrad og færdiggøre et integreret energisystem," siger han.

Formandskabet får ingen betydning for Torben Brabos rolle hos Energinet. Foruden GIE har direktøren tidligere været bestyrelsesmedlem i den anden fælleseuropæiske sammenslutning af gas-systemoperatører, Entsog.

Energinet er således ikke uvant med at sende folk til de europæiske brancheorganisationer. Generalsekretæren i Entsog har de seneste fem år været Jan Ingwersen, der ligeledes er udstationeret fra den danske systemoperatør, mens branchependanten for elinfrastruktur, Entso-e, i perioden 2013-17 havde den tidligere adm. direktør Peder Ø. Andreasen som præsident.

Dansk chef til europæisk gas-sammenslutning

Energinet-chef dropper ny periode som europæisk netpræsident

Energinet.dk-direktør valgt til paraply-bestyrelse

Mere fra Watch Medier

Læs også

Relaterede

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs