Watch Medier

Den maritime eksport nåede 287 milliarder i 2019

Den maritime sektor eksporterede i 2019 for 287 mia. kr. Det er mere end året før og svarer til 26,5 pct. af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester til udlandet, viser ny analyse fra Søfartsstyrelsen. 

Foto: PR / Danske Rederier

Både produktionen og eksporten voksede i 2019 i det blå erhvervsliv, der bl.a består af rederier, skibsbygning, olie- og gasudvinding og hjælpevirksomheder.

Det blå erhvervsliv eksporterede i 2019 for 287 mia. kr. Det er mere end året før og svarer til 26,5 pct. af Danmarks samlede eksport af varer og tjenester til udlandet, viser ny analyse "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark" fra Søfartsstyrelsen.

Medtages den indirekte eksport udgør eksportandelen 29,1 pct., og det er også mere end i 2018. 

Tallene for 2020 er ikke opgjort endnu og derfor ikke en del af analysen.

Produktionsværdien i det blå erhvervsliv var i 2019 på 394 mia. kr., og bruttoværditilvæksten (BVT) på 104 mia. kr. BVT er værditilvæksten målt i faste priser. Det svarer til 9,7 pct. af den samlede produktion og 5,1 pct. i den samlede økonomi. Inklusiv det indirekte bidrag er det samlede bidrag på hhv. 11,4 og 7,3 pct.

”Produktionsrekorden er endnu engang blevet slået, og kurven for dansk søfart og de maritime erhverv er fortsat opadgående. Det er vi naturligvis godt tilfredse med,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier i en kommentar til Søfartsstyrelsens analyse.

Ud af det blå erhvervslivs samlede produktion på 394 mia. kr. stod skibsfarten for 239 mia. kroner svarende til 60,7 pct.

Skibsfartens produktion er dermed steget ni pct. fra 2018-2019. Ser man på bruttoværditilvæksten (BVT) på de 104 mia. kr, der svarer til til 5,1 pct. af den samlede danske bruttoværditilvækst i 2019, og sammenholder det med, at det blå erhvervsliv ’kun’ beskæftiger 2,1 pct. af den danske arbejdsstyrke i job, skaber en ansat i det blå erhvervsliv mere end dobbelt så meget indkomst som gennemsnittet i dansk økonomi.

”Tallene viser, at værdiskabelsen er blevet større i vores sektor. Vi er blevet ca. 1 procent flere ansatte, men andelen af den samlede danske bruttoværditilvækst er gået fra 4,4 pct. til 5,1 pct. et år. Det er godt gået,” siger Jacob K. Clasen.

Det blå erhvervsliv Danmark beskæftigde i 2019 direkte 60.880 personer og 97.290 personer, når det indirekte bidrag gennem efterspørgsel efter varer og tjenester i andre danske brancher indregnes, fremgår det af analysen. Det er svarende til forrige år.

Det samlede beskæftigelsesbidrag i det blå erhvervsliv i Danmark er dog faldet i perioden 2009-2019. Underliggende faldt den direkte beskæftigelse med 12.087 personer, mens den indirekte beskæftigelse faldt med 5.057 personer.

Overophedet containermarked kan vare indtil næste forår 

Godt halvdelen af den maritime industri forventer fremgang i 2021

Fayard trodser coronakrise med højeste overskud i flere år 

Mere fra Watch Medier

Læs også

Relaterede

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs