Watch Medier

Kulkraft, Svanemærker og nye øer: Forstå Dansk Industris omfattende udspil

DOKUMENTATION: I et nyt omfattende udspil udpeger den danske erhvervsorganisation 30 forslag til, hvordan Danmark kan sætte ind i klimakampen. Få overblikket her.

Foto: Peter Klint/ Ritzau Scanpix | Collage: Peter Thomsen

Dansk Industri har torsdag lanceret 30 konkrete tiltag, som ifølge organisationen vil kunne spare Danmark for over 11 ton CO2 over de kommende ni år.

Det sker i et nyt omfattende udspil under navnet "Klimaet venter ikke – virksomhederne er klar"

Udspillet er udformet i seks temaer, som strækker sig fra endnu uudviklede teknologier - som Power to X - og hele vejen til udfasningen af kul på Nordjyllandsværket. Fra energiøer på havet til klimafonde til luftfart. Fra finansiering i udlandet til millioner til genanvendelse i Danmark.

Læs hele udspillet her

MORGENDAGENS GRØNNE TEKNOLOGIER

Her foreslår vi blandt andet at sætte gang i udvalgte storskala demonstrations-projekter med CO2-fangst og Power-to-X, så de kan sikre klimaeffekter inden 2030.

Lad os få sparket udvalgte spydspidsprojekter i gang med det samme. Vi foreslår også at indføre en klimafond for luftfart, der mod en beskeden merpris på flybilletten kan fremskynde indfasningen af grønt brændstof

ET KLIMAVENLIGT RESSOURCEFORBRUG

Her foreslår vi, at der skal investeres i en grøn genanvendelsessektor. Fremadrettet bør vi sortere og indsamle affald ens i hele landet og udbyde opgaven på markedet. Det vil give helt nye muligheder for at øge genanvendelse i en kvalitet, så materialerne kan bruges igen i landets produktionsvirksomheder.

Det er afgørende for både nationale og globale klimareduktioner, at vi omstiller til en cirkulær økonomi. Flere virksomheder går derfor med konkrete investeringsplaner, men de har meget svært ved at finde finansiering til investeringer i sortering og genanvendelse af affald.

Der er behov for en pulje, der kan give et rygstød til de virksomheder, der ønsker at investere i en grøn genanvendelsessektor i Danmark, herunder også SMV’ere. Også vores vandressourcer kan håndteres mere klimavenligt. Vandsektoren er klar med mange af løsningerne. Her bør der gennem forskning, test og innovation arbejdes på metoder, der understøter en klima- og energineutral vandsektor.

GRØN OG DIGITAL SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SEKTORER

Her foreslår vi blandt andet at fremrykke energiøerne, så de er færdigetableret senest i 2030, og at regeringen hurtigt udarbejder en strategi for energieffektivisering.

Det er også afgørende, at vi skaber et stærkt digitalt klimafundament på tværs af sektorer – så de rigelige mængder af grøn energi, vi kan producere fra vindmøller, solceller og biogasanlæg bruges effektivt hele vejen ud i boliger, biler, fly, skibe, virksomheder og eksport.

DEN OFFENTLIGE SEKTOR SOM KLIMAFRONTLØBER

Her foreslår vi blandt andet, at regeringen fastsætter et helt konkret mål om 80 pct. bæredygtige og grønne offentlige indkøb i 2025. Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenester for omkring 355 mia. kroner.

Det betyder, at det offentlige hurtigt kan skabe reel forandring for Danmark med sine indkøb og kickstarte markedet for grønne produkter og understøtte virksomhedernes investeringer i grønne løsninger.

ET AMBITIØST EU OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE

De grønne ambitioner i EU-landene og deres genopretningsplaner skal være så høje som muligt. For hver gang hele EU reducerer CO2-udledningen med én pct., svarer det omtrent til en reduktion på hele Danmarks udledning. EU’s nye 2030 klimamål på mindst 55 pct. vil sænke CO2-udledningen med 15 gange Danmarks udledning.

Det vil booste de grønne markedsmuligheder for danske virksomheder. Vi lever af eksport, og der er en guldgrube af muligheder både i højere EU-klimamål og i EU’s Genopretningsfond, der er på hele 750 mia. euro.

Andelen af EU-midler, der går til grøn omstilling, bør i praksis være væsentligt højere end minimumskravet på 37 pct., blandt andet med fokus på bygningsrenovering, udvikling af nye grønne teknologier, skalering af Power-to-X projekter og fangst og lagring af CO2.

KLIMABESKATNING DER VIRKER

Her foreslår vi en grøn skattereform, der gradvist sikrer en mere ensartet og højere CO2-beskatning baseret på CO2-prisen i EU’s fælles CO2-kvotesystem. I dag betaler danske virksomheder, der ikke er omfattet af EU’s kvotesystem, 180 kroner i CO2 afgift pr. ton.

Lad os hurtigst muligt sætte denne afgift op, så den følger EU’s kvotepris på pt. knap 375 - 430 kroner – og lad den dernæst følge kvoteprisen frem mod 2030, hvor den forventes at være over 600 kroner. Samtidig skal vi sænke beskatningen på energi, så vi får mere klima for skattekronerne og sikrer omkostningsneutralitet samt at virksomhedernes samlede skattetryk ikke stiger. En CO2-afgift kan dog ikke kan stå alene, når vi f.eks. også kigger på nøgleudfordringer som udvikling af grøn infrastruktur, teknologiudvikling og markedsmodning.

Derfor skal en grøn skattereform suppleres med andre virkemidler og skræddersyede tiltag, så vi håndterer de udfordringer, som en CO2-beskatning ikke kan løse alene.

Kilde: Dansk Industri

Mere fra Watch Medier

Læs også

Seneste nyt fra alle vores medier

Jobs fra alle vores medier

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs